Lasītājs vaicā: Ilggadēji darījumu partneri vēlas darījumu noslēgt mutiski, nenoformējot to rakstiski, jo uzticas viens otram. Vai darījumu drīkst noslēgt mutiski? Kādos gadījumos tas ir atļauts?