Komerclikumā ir sagatavoti grozījumi, kas kapitālsabiedrību dalībniekiem paredz alternatīvu iespēju līdz šim spēkā esošajai dividenžu sadales kārtībai. Ir plānotas vairākas izmaiņas!

Tekstu lasa: Oskars Priede