Lasītājs vaicā: Vēlos saprast, uz kā pamta var veikt atalgojuma izmaksu sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) īpašniekam – valdes priekšsēdētājam – vienīgajam valdes loceklim. Saprotu, ka uz šo amatpersonu neattiecas Darba likuma normas, bet to reglamentē Komerclikums. Tātad SIA valdes priekšsēdētājs ar lēmumu nosaka sev atalgojumu, kas grāmatvedībā tiek aprēķināts kā darba samaksa ar visiem algai piemērojamajiem nodokļiem?

Tekstu lasa: Oskars Priede