2023.gada 21.decembrī Konkurences padome pieņēma lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu biedrībai “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, kura nav ievērojusi Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteikto aizliegumu – veikt saskaņotas darbības, kuru rezultātā tiek ierobežota vai kropļota konkurence. Biedrība atzinusi pieļauto pārkāpumu, kā rezultātā piemērotais naudas sods samazināts par 10%.