Parasti līgums ir jāpilda pat tad, ja tas kļūst neizdevīgs vai, ja otra puse līgumu pārkāpj. Tāpēc tālredzīgi līgumslēdzēji mēdz jau laikus līgumā paredzēt iespēju no tā vienpusēji atkāpties. Kā piemērot šādas tiesības? Vai tās vienmēr būs samērīgas un praksē izmantojamas?

Tekstu lasa: Oskars Priede