Vadītājiem vienmēr bijis sarežģīts izaicinājums noturēt darbinieku iesaistīšanos un motivāciju darba darīšanā un mērķu izpildē. Protams, ir dažādas metodes, piemēram, regulāras sarunas, komandas saliedēšanas pasākumi, dažādas sadarbības programmas vai aplikācijas – tas viss ir labi, bet ne vienmēr pietiekami. Kādus ieguvumus vadītājam sniedz darbinieku vērtību noteikšana un kā to izdarīt?

Tekstu lasa: Oskars Priede