Veselība ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē darbinieku labsajūtu un darba produktivitāti, tādēļ darba devējam ir svarīgi izveidot arī sēdoša darba veicējiem drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kura nepasliktinātu darbinieku veselību un labsajūtu, kā arī samazinātu ar darbu saistīto nelaimes gadījumu un arodslimību skaitu.

Raksta līdzautore: Olga Zubova, Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte

Tekstu lasa: Oskars Priede