Izteikt kritiku savam kolēģim vai padotajam, vai pat ģimenes loceklim ir jāmācās, jo tas ir spēcīgs ierocis, kas var veicināt vai nu cilvēka attīstību, ja kritika izteikta konstruktīvi, vai arī – tieši otrādi  – radīt demotivāciju, ja tā balstīta uz emocijām un bez konkrēta mērķa. Aplūkosim veiksmīgus kritikas izteikšanas piemērus.

Tekstu lasa: Oskars Priede