Hibrīda dzīves stilā dzīvojam jau sen – mums ir hibrīdauto, hibrīdlekcijas un ar pandēmijas grūdienu arī – hibrīddarbs, kas nozīmē apvienot darbu klātienē un attālināti, strādājot trīs dienas klātienē un divas attālināti vai strādājot četras dienas klātienē un vienu attālināti. Tomēr attālinātajam darbam ir savas priekšrocības un sarežģījumi, jo vadītājiem ir papildus jākontrolē darbu izpilde un aktivitāte un jāpieskata, lai darbinieki neizdegtu. Arī pašam indivīdam strādāt no mājām ir liels izaicinājums, jo ir sevi jādisciplinē.

Tekstu lasa: Oskars Priede