Ilgstoši atrodoties darbam nepiemērotos apstākļos, kad nav laika visiem darba pienākumiem, cilvēku piemeklē baiļu izjūta un steiga un viņš ir pakļauts stresa stāvoklim. Ar laiku tas samazina produktivitāti un vairs nav iespējams būt efektīvam, nerodas jaunas idejas, cilvēkam ir nemitīgs bezspēks un nogurums. Ņemot vērā, ka pasaule mainās gan fiziski un sociāli, gan ekonomiski, rodas jautājums, kā vadītājs var saglabāt labsajūtu, lai pienācīgi parūpētos par savu komandu?

Tekstu lasa: Oskars Priede