Lasītājs vaicā: Ārpakalpojuma grāmatvedis, aizpildot klienta izpētes lapas, uzņēmumam pieprasa informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašniekiem, kuri neatbilst “patiesā labuma guvēja” statusam. Viņiem pieder 5% kapitāldaļu un nav izšķirošas ietekmes uzņēmumā.

Vai un kādos gadījumos šādus datus drīkst pieprasīt? Vai uzņēmumam dati būtu jādod, ja tos lūdz grāmatvedis? Kādas sekas var būt, ja dati netiek nesniedz, norādot, ka nav pamata tos pieprasīt? Vai arī – ja grāmatvedis uzskata, ka nepieciešama informācija par kādu personu, viņš var vaicāt jebko un uzņēmējam jāsniedz šī informācija?