Dzīvojot daudzveidīgajā biznesa pasaulē, kurā pastāv mainīgums ne tikai darbaspēkā, bet arī klientos, ko vēlamies piesaistīt, vai tirgos, kuros plānojam paplašināties, jāmāk iekļauties. Kas ir iekļaujošas līderības principi, un ko tas nozīmē uzņēmuma kolektīvam?

Tekstu lasa: Oskars Priede