Veidojot mārketinga stratēģiju maziem un vidējiem uzņēmumiem, jāsāk ar stipro un vājo pušu noteikšanu un iespēju un draudu identificēšanu. Bet nākamais solis – jāizvirza mārketinga stratēģijas mērķis, uzdevumi un pozicionējums.

Tekstu lasa: Oskars Priede