Beidzamie pāris gadi veicinājuši pārmaiņas daudzās nozarēs, īpaši personālvadībā. Saņemot arvien mazāk pieteikumu uz vakancēm un sastopoties ar grūtībām gan lielākos, gan mazākos uzņēmumos, pieaudzis pieprasījums pēc darba devēja tēla  jeb personālvadības mārketinga veidošanas rekrutēšanas nolūkos. Kas jāņem vērā apstākļos, kad konkurence par darbiniekiem ir īpaši sīva?

Tekstu lasa: Oskars Priede