Bez pārmaiņām, šķiet, neiztikt nevienā dzīves posmā un jomā. Īpaši daudz lēmumu par pārmaiņām dažādu apstākļu ietekmē jāpieņem tieši vadītājam. Kā lēmumu pieņemšanu un pārmaiņu procesu padarīt caurspīdīgu un saprotamu visām pusēm, lai tas nerada liekas emocijas un stresu?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa