Ideālajam uzņēmējam vai vadītājam jāzina, jāprot un jāvar viss. Īsi sakot, ideālajam uzņēmējam ir jābūt cilvēkam-orķestrim. Resursu optimizācija ir termins, ko dzirdam aizvien biežāk. Uzņēmuma darbiniekiem jādara viss, kas vajadzīgs, bet pavisam mazos uzņēmumos vadītājs bez šaubīšanās dara visu un viens pats tēlo orķestri.

Tekstu lasa: Oskars Priede