Kad uzņēmums nolēmis ienākt ārvalstu tirgū, pirmais un būtiskākais jautājums ir šāds: kādā veidā un ar kuru stratēģiju to paveikt vislabāk? Klasiski ienākšanai ārvalstu tirgos ir pieci veidi: eksportēšana, licencēšana, franšīze, apvienotais kapitāls un stratēģiskās alianses, kā arī meitas uzņēmuma jeb tiešās pārstāvniecības izveide. Katrai no šīm stratēģijām ir dažādi ieguvumi, kā arī atšķiras sākotnējās izmaksas, riski un kapitāldaļu īpatsvars.

Tekstu lasa: Oskars Priede