Lasītājs vaicā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes loceklis, kuram pieder ārstniecības iestāde, strādā savā klīnikā gan kā valdes loceklis, gan praktizējošs ārsts. Vai, nodarbinot valdes locekli uz pilnvarojuma līguma pamata, paralēli ir nepieciešams arī darba līgums? Pienākumi uzņēmumā, spriežot pēc profesijas apraksta, krietni pārsniedz valdes locekļa pienākumus. Vai pilnvarojuma līgumā ir jānorāda, kad valdes loceklis strādā savā klīnikā kā ārsts?

Tekstu lasa: Oskars Priede