Lasītājs vaicā: Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, darbiniekiem ir atļauts pusdienot, bet maksa par pusdienām 2 eiro apmērā saskaņā ar darba līgumu tiek ieturēta no darbinieku algas. Vai šādi rīkoties ir likumīgi? Kā to pareizi noformēt un atspoguļot grāmatvedībā? Vai šīs summas ietekmē pievienotās vērtības nodokli?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa