Lai arī skaidrās naudas darījumi strauji sarūk, tomēr tie vēl aizvien notiek. Tiem uzņēmumiem, kas piedāvā skaidrās naudas norēķinus, ir ļoti svarīgi arī sagatavot dokumentāciju, kas apliecinātu notikušo darījumu esību. Kādas ir šo dokumentu prasības?