Tuvojoties gada beigām, visos uzņēmumos grāmatveži pamazām sāk pievērsties gada pārskata sagatavošanas procesam. Un sākas tas ar inventarizāciju.

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa