2022. gada 24. februārī krievu karaspēks iebruka Ukrainā, uzsākot militārās operācijas tās teritorijā. Notiekošais ir nesis upurus, ievērojamu iedzīvotāju dislokāciju, bojājumus infrastruktūrai un Ukrainas ekonomiskās aktivitātes traucējumus. Kā zināms, vairākas valstis un valstu apvienības ir pieņēmušas dažādas sankcijas pret Krieviju un atsevišķos gadījumos arī pret Baltkrieviju. Šīs sankcijas ietekmē arī uzņēmumu gada pārskata sagatavošanu, jo, iespējams, tiem jāmaina nākotnes virzība.

Pavisam nedaudz iepazīsimies ar pieņemtajām sankcijām un to ietekmi, sagatavojot gada pārskatu.

Tekstu lasa: Oskars Priede