Teju katrs uzņēmums saskaras ar avansa norēķiniem – darbinieks par saviem vai avansā izsniegtajiem līdzekļiem iegādājas kādas preces saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bet mēneša beigās iesniedz avansa norēķinu atskaiti un kaudzīti ar čekiem. Ja uzņēmumā nav ieviesta stingra kārtība, grāmatvedim tas var būt izaicinājums. Kā ērti organizēt avansa norēķinus?