Atšķirībā no saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem pamatlīdzekļu vērtība ir reglamentēta ar Ministru kabineta noteikumiem, un tā ir 1000 eiro, komercsabiedrības to var izraudzīties brīvi pēc sava prāta. Tomēr – kas jāņem vērā, nosakot summu, no kuras materiālās vērtības tiek kvalificētas par pamatlīdzekļiem? Kā pamatlīdzekļu vērtība var ietekmēt uzņēmuma vērtību, dividendes, finansiālos rādītājus un rezultātā arī naudas plūsmu?

Tekstu lasa: Oskars Priede