Kā veikt grāmatvedībā esošo nodokļu atlikumu salīdzināšanu ar pieejamo nodokļu atlikumu? Kādi ir iespējamie risinājumi nodokļu salīdzināšanai?

Tekstu lasa: Oskars Priede