Nevienā normatīvajā aktā nav noteikts, ka noteikta summa ir kritērijs, lai aktīvu klasificētu par pamatlīdzekli. Tas ir atstāts uzņēmuma paša ziņā. Kas ir pamatlīdzeklis? Kāda ir saprātīga summa, no kuras aktīvu atzīt par pamatlīdzekli? Kādos gadījumos aktīvu labāk uzreiz iekļaut izmaksās? Paskatīsimies uz pamatlīdzekļiem no praktiskajiem, juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem.

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa