Pēc pamatlīdzekļa pieņemšanas uzskaitē var pienākt brīdis, kad sabiedrības vadība, finansisti vai tehniskie speciālisti nonāk pie secinājuma, ka pamatlīdzekļa tirgus vērtība vairs neatbilst grāmatvedības uzskaitē esošajai vērtībai. Šādā brīdī  pamatlīdzeklis būtu jāpārvērtē un uzskaitē jānorāda patiesā vērtība, lai gada pārskata lietotājiem sniegtu skaidru un patiesu priekšstatu. Tomēr tas radīs papildu darbu, aprēķinus vadībai vai finansistiem, turklāt arī finanšu pārskatā būs jāsniedz skaidrojumi par situāciju vai izmaiņām un to ietekmi. Apskatām, kā normatīvie akti regulē vērtības izmaiņas.

Tekstu lasa: Oskars Priede