Pārskata gada beigās uzņēmuma vadība izvērtē pamatlīdzekļus. Ja tiek konstatēts, ka kāds no tiem vairs nekalpo, kā plānots, piemēram, pamatlīdzeklis ir nolietojies un nepieciešams iegādāties jaunu, kas spētu nodrošināt nepieciešamo ražošanas potenciālu, pamatlīdzeklis var būt cietis plūdos vai nozagts, tad nepieciešams to izslēgt no pamatlīdzekļu saraksta. Kā izslēgt pamatlīdzekli no grāmatvedības reģistriem, kad to drīkst darīt, un kā to darīt atbilstoši finanšu uzskaites principiem?