Lasītājs vaicā: Uzņēmums pārod savu pamatlīdzekli – zemi – valdes loceklim uz nomaksu ar ikmēneša maksājumu uz 10 gadiem. Īpašumtiesības pāriet pircējam, zemesgrāmatā ierakstīts nodrošinājums – hipotēka. Īpašums tiek pārdod par lielāku cenu nekā bilances vērtība. Kā pareizi veikt šāda līguma grāmatojumus? Kā pamatlīdzekli izslēgt no uzņēmuma pamatlīdzekļu reģistra?

Tekstu lasa: Oskars Priede