Bieži vien tiek uzskatīts, ka pašnodarbinātā persona un komandējums ir nesavienojami jēdzieni. Aplami tā domāt, jo pašnodarbinātais, tāpat kā Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrēts komersants veic saimniecisko darbību, tātad, ir saimnieciskās darbības veicējs. Ja jau pašnodarbinātais ir tāds pats komersants kā citi, tad arī izdevumi, arī ar komandējumu saistītie, tam ir līdzīgi.

Tekstu lasa: Oskars Priede