Lasītājs vaicā: Tiek saņemti informācijas tehnoloģiju ārpakalpojumi. Vai pakalpojuma pasūtītājam vienmēr ir jāsagatavo pieņemšanas-nodošanas akts izpildītājam par paveikto darbu? Kādi normatīvie akti šo regulē?

Tekstu lasa: Oskars Priede