Lasītājs vaicā: Latvijas sabiedrības klients – nerezidents –, apmaksājot rēķinu, no rēķina summas ieturēja savas rezidences valsts nodokli un atsūtīja sabiedrībai savas rezidences valsts izsniegtu sertifikātu par šī nodokļa samaksu. Tātad – sabiedrība saņēma mazāku summu, nekā bija norādīts rēķinā. Latvijas nodokļu maksātājs uzskata, ka atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam, aprēķinot nākotnē dividendes, sabiedrība  varēs samazināt maksājamo nodokli par summu, kas ir vienāda ar ārvalstīs samaksāto nodokli. Bet ko darīt ar šo starpību ieturētā nodokļa apmērā? Vai, norakstot parāda atlikumu izdevumos, veidojas ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekama bāze?

Tekstu lasa: Oskars Priede