Kā jau zināms, sabiedrības ar ierobežotu atbildību no 1. janvāra vairs nedrīkst izmantot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un tām jākļūst par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājām. Līdz ar to rodas daudz jautājumu par darbībām, kas jāveic, pārejot no viena nodokļu maksāšanas režīma uz citu.

Tekstu lasa: Oskars Priede