Lasītājs vaicā: Fiziska persona, kas var būt arī reģistrēts autoratlīdzības nodokļa maksātājs (bet ir gadījumi, kad nav), sagatavo lekcijas ierakstu, par ko ir noteikta samaksa, piemēram, 100 eiro. Šo lekciju var nopirkt kā ierakstu ilgstošu laika periodu, tāpēc līgumā gribētos ietvert arī papildu samaksu, piemēram, 10% apmērā lekcijas autoram no nopirkto lekciju summas, nosakot summu izvērtēšanu ik pēc trim mēnešiem. Tajā brīdī, kad tiek izmaksāta atlīdzība - 100 eiro -, tiek iesniegts attiecīgs pārskats Valsts ieņēmumu dienestā. Vai šie papildus 10% arī skaitās autoratlīdzība? Vai, izmaksājot procentus vēlākos periodos, arī ir jāsniedz kāds pārskats?

Tekstu lasa: Oskars Priede