Lasītājs vaicā: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību nomā vieglo automašīnu no fiziskas personas, kas pieteikusi Valsts ieņēmumu dienestā nereģistrējamu saimniecisko darbību. Sabiedrība no nomas maksas ietur un maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli. Automašīna nav reģistrēta nomnieka turējumā Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Automašīna tiek izmantota tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām.

Tekstu lasa: Oskars Priede

IZMANTOTIE NORMATĪVIE AKTI: