Reizēm sastopamies ar situācijām, kad darījums ir noticis jau pirms kāda laika, bet vēlāk kādu iemeslu dēļ tiek konstatēts, ka tomēr nav izsniegts vai saņemts nodokļa rēķins. Saprotams, ka visbiežāk darījuma puses var šo situāciju labot – sagatavot trūkstošos dokumentus, dokumentēt apstākļus, kādos šīs labošanas darbības tiek veiktas. Bet kā rīkoties tad, ja kļūdu labojums nav iespējams? Ko iesākt, ja darījuma summas ir lielas?

Tekstu lasa: Oskars Priede