Uzņēmumam veiksmīgi attīstoties, rodas vēlme savu preču vai pakalpojumu noietu paplašināt arī ārpus Latvijas robežām. Uzsākot sadarbību ar ārvalstu partneriem un patērētājiem, ir svarīgi apdomāt, kādas potenciālas nodokļu sekas šī turpmākā sadarbība varētu radīt. Tāpēc apskatām tipiskākos gadījumus, kad uzņēmumiem, nosūtot preces uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai sniedzot pakalpojumus citas dalībvalsts personai, varētu rasties pienākums reģistrēties kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājam attiecīgajā valstī vai vismaz pienākums darījumam piemērot šīs valsts PVN.

Raksta līdzautore: Kristīne Skrastiņa, SIA “PricewaterhouseCoopers” Nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā konsultante