Sludinājumu portāli ir pilni ar dažādu personīgo mantu pārdošanas piedāvājumiem, un to pircējs var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona. Bet kā ar nodokļiem? Kādos gadījumos pārdevējam - fiziskajai personai – ir risks kļūt par saimnieciskās darbības veicēju ar attiecīgo reģistrācijas un nodokļu nomaksas pienākumu? Kādos gadījumos un kuram ir jāmaksā nodoklis?

Tekstu lasa: Oskars Priede