Uzņēmumiem, kam pieder nekustamais īpašums, par kura iegādi, būvniecību vai rekonstrukciju tika atskaitīts pievienotās vērtības nodokļa priekšnodoklis, būtiski zināt, kā veicama šī priekšnodokļa korekcija. Un it īpaši tad, ja plāno šādu īpašumu pārdot. Skaidrojam!

Tekstu lasa: Oskars Priede