Latvijas tiesu prakse pierāda, ka visbiežākie strīdi starp Valsts ieņēmumu dienestu un uzņēmumiem ir par pievienotās vērtības nodokļa, it īpaši 0% likmes, piemērošanu un priekšnodokļa atskaitīšanu. Apskatīsim PVN 0% likmes piemērošanu pārrobežu preču piegādes darījumiem Eiropas Savienībā, tostarp, darījumu ķēdēm, kā arī tādu darījumu iespējamos riskus un to mazināšanas pasākumus.

Tekstu lasa: Oskars Priede