Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ir noteiktas viesnīcu izdevumu normas, kuras budžeta iestādes nedrīkst pārsniegt. Vai arī komercizstādēm, pārsniedzot viesnīcas izdevumu normas, par pārsnieguma daļu jāmaksā algas nodokļi?

IZMANTOTIE NORMATĪVIE AKTI: