Lasītājs vaicā: Fiziska persona strādā algotā pilnas slodzes darbā, kurā saņem algu, kas ir krietni lielāka par minimālo. Papildus persona veic arī uzņēmējdarbību, viņai pieder sabiedrība – hobija uzņēmums ar nelielu apgrozījumu. Persona tajā ir vienīgā darbiniece – valdes locekle, tāpēc algu neaprēķina, bet reizi gadā izmaksā sev dividendes, ja tādas ir nopelnītas. Vai šajā gadījumā ir jāmaksā sociālās iemaksas no minimālās algas – valdes locekļa domājamā ienākuma?