Ja darba devējs vēlas nodarbināt personas, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu rezidenti, tas prasa zināmas pūles gan no darbinieka, gan darba devēja puses. Process ir laikietilpīgs, jo saistīts ar imigrācijas jautājumiem, proti, iecerētajam darbiniekam pirms darba uzsākšanas vispirms jāiegūst uzturēšanās un nodarbinātības tiesības. Kādi nosacījumi jāizpilda, lai varētu pieņemt darbinieku no ārzemēm?

Raksta līdzautors: Imants Kreičmanis, jurista palīgs