Kam pievērst uzmanību, ja darbinieks strādā attālināti no citas valsts? Saprotams, ka precīza atbilde uz šo jautājumu atkarīga no tā, kurā valstī darbinieks atrodas un kas noteikts konkrētās valsts likumdošanā, taču aplūkosim piecas būtiskākās tēmas, kam jāpievērš uzmanība šādā situācijā.

Tekstu lasa: Oskars Priede