Lasītājs vaicā: "Darbinieks ar ģimeni plāno trīs vai sešus mēnešus uzturēties citā valstī. Šajā periodā viņš attālināti turpinās veikt darbu Latvijas uzņēmumā, ar ko viņam ir darba līgums. Abas puses tam piekrīt. Darbiniekam līgumā noteikts astoņu stundu darba laiks. Latvijas uzņēmuma darba laiks ir no pulksten 9.30 līdz sešiem pēcpusdienā ar pusstundu ilgu pusdienu pārtraukumu. Darbiniekam ārvalstī laikā, kad uzņēmums sāk darbu, būs pusčetri no rīta, tātad pēc Latvijas laika viņš strādās divarpus nakts darba stundas, bet pārējās darba stundas vairs nebūs nakts laikā.

  • Vai darbinieks drīkst strādāt attālināti no citas valsts, ja darba pienākumu izpilde ir iespējama un darba devējs tam piekrīt? Vai šādā gadījumā jāveic darba līguma grozījumi?
  • Vai darbiniekam ārvalstī drīkst noteikt pildīt darba pienākumus Latvijas uzņēmuma darba laikā neatkarīgi no laika joslu maiņas?
  • Vai periods, kurā darbinieks atbilstoši tā atrašanās vietas pulksteņa laikam veic darbu naktī, jāuzskaita un jāapmaksā kā nakts darbs?"

Tekstu lasa: Oskars Priede