Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, 2021. gada oktobrī Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju. Rīkojums par ārkārtējo situāciju darba attiecības ietekmēs visu ārkārtējās situācijas laiku – tātad vismaz līdz 2022. gada 11. janvārim. Tiesa, tas rada vairākus riskus darba devējam. Aplūkosim būtiskākos!

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa