Vai darba devējam ir jākompensē darbinieka ceļa izdevumi un ceļā pavadītais laiks gadījumā, ja darbiniekam tiek noteikta cita darba vieta? Šāda situācija ir analizēta kādā Senāta par darba un atpūtas laiku civildienesta ierēdnim, kura darba vieta pārcelta rotācijas kārtībā. 

Tekstu lasa: Oskars Priede