Kādā 2023.gada jūnija tieslietā tika izskatīta darbinieka prasība pret darba devēju saistībā ar pieļauto nevienlīdzīgo attiesmi jeb bosingu darba vietā. Un tas izpaudies kā darbinieka nepielaišana pie darba. Rezultātā darbinieks prasīja gan darba algas, gan morālā kaitējuma piedziņas atlīdzību. Izskatīsim, ko sprieda Senāts!

Tekstu lasa: Oskars Priede