Aplūkosim Eiropas Savienības Tiesas (EST) atziņas spriedumā, kurā tiesa meklēja atbildes uz jautājumu, vai kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu darbiniekam pienākas neatkarīgi no tā, uz kāda pamata izbeigtas darba attiecības!

Tekstu lasa: Oskars Priede