Aplūkosim Eiropas Savienības Tiesas atziņas spriedumā, kurā analizēts, vai apstāklis, ka darbinieks ir slimojis, var ietekmēt viņa atlīdzības apmēru atvaļinājuma laikā!

Tekstu lasa: Oskars Priede